Celem projektu jest realny wpływ na dobrostan psychiczny seniorów.

Oficjalny partner projektu

O projekcie:

Jesienią tego roku z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu nasze przedsięwzięcie – “Dobrostan, czyli stan warty zachodu”, którego realizacja odbywa się dzięki środkom grantowym przyznanym nam przez Piast w ramach projektu “Piast wspiera region”.

“Dobrostan…” to koncepcja, która zrodziła się podczas pandemii COVID-19. Jedną z tych grup społecznych, która najdotkliwiej odczuła jej skutki, są seniorzy i to właśnie do nich kierujemy przygotowane przez specjalistów i wolontariuszy materiały. To 12 nagrań oscylujących wokół 6 zagadnień tematycznych, dotyczących szeroko pojętego dobrostanu psychicznego. To też booklet wydany w wersji papierowej i elektronicznej, który zawierać będzie skrót najważniejszych informacji przekazanych w przystępny i ciekawy sposób.

Dzięki naszemu projektowi chcemy realnie wpłynąć na dobrostan psychiczny seniorów – stawiamy sobie za cel próbę zminimalizowania negatywnych skutków izolacji spowodowanej pandemią, a także zapobiegania nasilaniu się stanów depresyjnych i lękowych w przyszłości. Zdając sobie sprawę z potrzeb seniorów dotyczących radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami czy sytuacjami – chcemy w efektywny i kompleksowy sposób dostarczyć informacji na temat podstawowych pojęć, jak i również przydatnych technik i ćwiczeń. Z badań wynika (Świtała, 2018; Weissbrot-Koziarska 2017; Niezabitowski 2011), że predyktorami lepszego samopoczucia seniorów, a co za tym idzie – ich zdrowia psychofizycznego i dłuższego życia, są wspólnota i sprzyjające środowisko. Jesteśmy więc tu dla Was – dla naszych Przyjaciół, Dziadków, Babć, dla nieznajomej Pani spotkanej na ławce w parku i dla Pana, którego codziennie mijamy w cukierni.

Zapraszamy Was do eksploracji Waszego d o b r o s t a n u, czyli stanu wartego zachodu!